MAS Pobeskydí, z. s.

Naše místní akční skupina je tady pro Vás, místní obyvatelé, podnikatelé, obce, neziskovky i školy. Již 19 let podporujeme rozvoj Pobeskydí dotacemi do hospodářství, sociální oblasti, infrastruktury a občanské vybavenosti. Díky čemuž místní podnikatelé modernizují své provozovny, neziskové organizace mohou nabízet pomoc potřebným, obce staví chodníky a cyklostezky, obnovují se školy, hasičské zbrojnice, knihovny a spolky si vylepšují klubovny a vybavení. Realizujeme i vlastní projekty, které mezi jinými rozvíjí spolupráci škol v MAP Frýdek-Místek, propagují naše producenty v regionální značce BESKYDY originální produkt a díky projektu SPOKO Pobeskydí pomáháme lidem i komunitě v složitých životních situacích. Nově také poradíme s dotacemi NZÚ light.

Aktuality

13. 11. 2023

Pozvánka na cvičení pro pečující

Jste pečující osoba, bydlíte v některé z obcí Pobeskydí, chcete na chvíli zapomenout na každodenní starosti a udělat něco pro své tělo i mysl? Pak právě pro Vás je určeno naše cvičení, které zvládne úplně každý. Pak Vás srdečně zveme na setkání FYZIOTERAPIE FORMOU FELDENKRAISOVY METODY dne 15. listopadu v Třanovicích 250 v sále obecního úřadu od 16:30 hod. Svou účast potvrďte prosím na tel. 732 693 405 nebo na e-kp.pobeskydi@slezskadiakonie.czPozvánku najdete zde.

9. 11. 2023

Prezentace ze seminářů pro žadatele IROP

U jednotlivých vyhlášených výzev IROP 2021-2027 naleznete ke stažení prezentace ze seminářů pro žadatele (přímo ke stažení zde Doprava, Vzdělávání, Hasiči, Cestovní ruch, Kultura).

17. 10. 2023

Výběrové řízení na nové zaměstnance

Hledáme nové kolegyně či kolegy na pozice projektového manažera/asistenta a pracovníka implementace. Blíže o nabízené práci se dočtete zde. Těšíme se na Vaše životopisy a motivační dopisy do 7. listopadu 2023.

16. 10. 2023

Sběr projektových záměrů do OPŽP - komplextní energetická opatření ve veřejnch budovách

MAS Pobeskydí, z. s. dne 16. 10. 2023 vyhlásila sběr projektových záměrů do programového rámce Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 ve vazbě na Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Hledáme v území vhodné projekty zaměřené na Komplexní revitalizaci budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Sběr projektových záměrů probíhá do 10. 11. 2023. Sebrané projekty budou dále konzultovány a předány k hodnocení na krajské úrovni. Bližší informace a šablona projektového záměru zde.

10. 10. 2023

Setkání pro pečující osoby

Díky projetku SPOKO Pobeskydí jsme připravili svépomocnou skupinu pro laické pečující 17. 10. od 16 hod. v SEN centrum v Třanovicích 340. Svou účast potvrďte prosím na tel. 732 693 405 nebo na e-mail: kp.pobeskydi@slezskadiakonie.cz. Pozvánku najdete zde >>

>   ARCHIV AKTUALIT