MAS Pobeskydí – IROP – Hasiči I. 

Výzva je zaměřená na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných přostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Základní údaje o výzvě:

 • Vyhlášení výzvy - 27. 10. 2023
 • Seminář pro žadatele - 9. 11. 2023 od 10:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost - kancelář MAS, vchod A,B)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 26. 1. 2024
 • Alokace na výzvu -  cca 10 149 627,60 Kč (dotace)
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 5 000 000,00 Kč
 • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)
 •  

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/41ae71a8-1cda-48f7-9424-5c58764ccd77/SPPZP_SC-5-1_HASICI_30-5-2023.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/a58e3239-d30d-4415-a81d-84dd053277da/Vyzva-Hasici-CLLD-Prilohy-SPPZP-30-5-2023.zip.aspx?ext=.zip 

Časté dotazy

Je potřeba v projektovém záměru mít již přesně vyčísleny celkové výdaje projektu?

Celkové způsobilé výdaje v projektovém záměru musí být v souladu s žádosti o podporu podávanou do MS2021+. Výše nezpůsobilých výdajů může být rozdílná. Dále upozorňujeme, že do celkových způsobiých výdajů se zahrnují i nepřímé výdaje, které u této výzvy jsou stanoveny sedmiprocentní paušální sazbou.

Jsou způsobilé zásahové obleky?

Ne. Zásahové obleky nejsou uvedeny mezi vyjmenovaným podporovaným vybavení. Nelze očekávat jejich zařazení mezi způsobilé výdaje ani v budoucnu s ohledem na problematickou pětiletou udržitelnost.