„MAS Pobeskydí - OP TAK - TECHNOLOGIE PRO MSP"

Detaily výzvy

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19.12.2023

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS (mimo MS2021+): 19.12.2023, 08:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS (mimo MS2021+):  PRODLOUŽENO DO 30. 4. 2024
(PŮVODNĚ  DO 16.2.2024, 23:59 hod.)

Předpoklad vyhlášení výsledků výzvy MAS: duben 2024

Alokace výzvy MAS: 5.570.000,- Kč

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): 50 % Vlastní zdroje příjemce: 50%

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) projektového záměru:  Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 250.000,- Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2.140.000,- Kč (2.000.000,- Kč budou tvořit přímé náklady a 140.000,- Kč budou tvořit nepřímé náklady).

Seminář pro žadatele: 19. 1. 2024 Přihlášení zde

Kontaktní osoby:

Dokumenty k výzvě: