Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Podpora digitalizace, automatizace a robotizace podnikání

V programovém období 2021-2027 místní akční skupina bude vyhlašovat "malé" výzvy. Příjem bude probíhat mimo monitorovací systém a budou předkládany projektové záměry. Následně výběrová komise a programový výbor zhodnotí a vyberou projekty k podpoře. Tyto budou žadatelem dopracovány a předloženy do monitorovacího systému do nadřazené výzvy.

Jedná se o následující aktivity:

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační infrastruktura

Specifická pravidla a nadřazená výzvaTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva I. | MPO

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Piekar (+420 773 761 063, piekar@pobeskydi.cz)