MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura II. 

Cílem výzvy je zkvalitnit materiální podmínky (kapacita, inkluze, klíčové kompetance) pro poskytování vzdělávání v Pobeskydí, a to předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního.

Programový výbor vybral k podpoře jeden projekt základní školy v Ropici (viz seznam vybraných a nevybraných projektů níže)

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 17. 7. 2019
  • Seminář pro žadatele -  1. 8. 2019 ve 8:00, Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 30. 10. 2019
  • Alokace na výzvu - 3 mil. Kč (dotace)
  • Maximální výše způsobilých výdajů - 3,157 mil. Kč mil. Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Obecná a specifická pravidla: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela