Stanovy, statuty orgánů

Jednací řád valné hromady a stanovy byly schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 24. června 2015 a stejným dnem nabývají účinnosti. Statut a jednací řád výběrové komise byl schválen valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 19. března 2019 a stejným dnem nabývá účinnosti. Statuty programového výboru a kontrolní komise byly schváleny programovým výborem dne 26. dubna 2019 a stejným dnem nabývají účinnosti.

Výroční zprávy

Výroční zprávy MAS Pobeskydí jsou každoročně schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí.

Logo MAS Pobeskydí ke stažení

 

Starší dokumenty MAS

Níže jsou uvedeny dokumenty MAS schválené po listopadu 2014, které jsou již neplatné. Starší dokumenty jsou uloženy v kanceláři MAS. Povinně zveřejňované dokumenty jsou uloženy se sbírce listin ve spolkovém rejstříku.

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>