Dotační výzvy MAS Pobeskydí

27. října 2023 vyhlašujeme výzvy:

  1. MAS Pobeskydí - IROP - Doprava I.
  2. MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávání I.
  3. MAS Pobeskydí - IROP - Hasiči I.
  4. MAS Pobeskydí - IROP - Cestovní ruch I.
  5. MAS Pobeskydí - IROP - Kultura I.

Již listopadu 2023 vyhlásíme první výzvu OPTAK - digitalizace, automatizace a robotizace.

Na prosinec 2023 připravujeme další výzvy zaměřené na:

  • IROP - Veřejná prostranství
  • IROP - Sociální služby
  • PRV - Fiche 6 Občanská vybavenost (bude zužen okruh témat)