Setkání ke strategií

V souvislosti s přípravou strategie a průzkumu absorpčních kapacit území požádáme setkání pro veřejnost, místní aktéry a zájemce o rozvoj území Pobeskydí.

Další obdobná setkání budou pořádána v rámci animačních aktivit.

Uskutečněná setkání:

  • 4. 9. 2014 - Veřejné projednání strategie Pobeskydí na programové období 2014-2020 v Soběšovicích.
  • 16. 9. 2014 - setkání k tématu "Zaměstnanost a sociální podnik" v Třanovicích v podnikatelském centru (školící místnost, vchod A) >>
  • 23. 2. 2015 - setkání k tématu "Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí" v Třanovicích v podnikatelském centru (školící místnost, vchod A) >>
  • Kulatý stůl k OP výzkum, věda a vzdělávání 4. června 2015 (pořadatel Obec Třanovice, ŠOV Třanovice o.p.s.)
    Kulatý stůl k OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 11. června 2015 (pořadatel Obec Třanovice, ŠOV Třanovice, o.p.s.)
  • Kulatý stůl k OP Životní prostředí 30. července 2015 (pořadatel Obec Třanovice, ŠOV Třanovice o.p.s.)
  • Kulatý stlů k OP Zaměstnanost 10. září 2015 (pořadatel Obec Třanovice, ŠOV Třanovice o.p.s.)

Zápisy a další viz >>