Složení orgánů

Ředitelem MAS Pobeskydí je od 1. května 2022 RNDr. Pavel Žiška. Dříve tuto funkci vykonávali Ing. Krystyna Nováková a Ing  Oto Onderek.

Období od 11/2022

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 29. 11. 2022

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda: Petr Tesarčík

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

 Výběrová komise
 (výběrový orgán)

od 29. 11. 2022

od 29. 11. 2022

od 4. 6. 2021

Ing. Jaroslav Votýpka

 

(soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a zaměstnanost)

Římskokatolická farnost Domaslavice

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Morávky

Petr Tesarčík

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s.

Ondřej Novák

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace

Mgr. Barbara Smugala

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Sklářová

((veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Mgr. Karla Peterková

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 MEDICA Třinec, z.ú.

Ing. Mgr. Jana Vavrošová, MBA

(soukromý sektor, zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

Ing. Lucie Pupíková

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka (předseda výběrové komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Přemysl Motička

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Období od 06/2022 do 11/2022

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 29. 11. 2022

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda: Jiří Blahuta

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

 Výběrová komise
 (výběrový orgán)

od 2. 6. 2022

od 2. 6. 2022

od 4. 6. 2021

Ing. Jaroslav Votýpka

 

(soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a zaměstnanost)

Římskokatolická farnost Domaslavice

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s.

Ondřej Novák

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace

Mgr. Barbara Smugala

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Sklářová

((veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Mgr. Karla Peterková

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 MEDICA Třinec, z.ú.

Andrea Szymeczek

(soukromý sektor, zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková 

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka (předseda výběrové komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Přemysl Motička

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Období 6/2021 - 6/2022

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 12. 3. 2020

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Jiří Blahuta

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

 Výběrová komise
 (výběrový orgán)

od 12. 3. 2020

od 12. 3. 2020

od 4. 6. 2021

Ing. Jaroslav Votýpka

předseda programového výboru

(soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a zaměstnanost)

Římskokatolická farnost Domaslavice

Ing. Karel Obluk (předseda kontrolní komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s.

Ondřej Novák

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace

Mgr. Barbara Smugala

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Mgr. Karla Peterková

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 MEDICA Třinec, z.ú.

Andrea Szymeczek

(soukromý sektor, zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková 

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka (předseda výběrové komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Přemysl Motička

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Období 3/2020 - 6/2021

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 12. 3. 2020

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Jiří Blahuta

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 12. 3. 2020

od 12. 3. 2020

od 12. 3. 2020

Ing. Jaroslav Votýpka

předseda programového výboru

(soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a zaměstnanost)

Římskokatolická farnost Domaslavice

Ing. Karel Obluk (předseda kontrolní komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s.

Ondřej Novák

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace

Mgr. Barbara Smugala

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

KČT, odbor Beskydy

Martin Stiller

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

 

 

 

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Mgr. Karla Peterková

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 MEDICA Třinec, z.ú.

Andrea Szymeczek

(soukromý sektor, zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková (předseda výběrové komise)

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Období 3/2019 - 3/2020

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017, 19. 3. 2019 (doplnění)

od 22. 6. 2017, 19. 3. 2019 (doplnění)

od 19. 3. 2019

Ing. Jaroslav Votýpka (předseda PV)

(soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a zaměstnanost)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o. (předseda VK)

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

(veřejný sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

 Alois Škuta

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Období 5/2018 - 3/2019

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

od 22. 5. 2018

LUSTON o.p.s.  (předseda PV)

Ing. Jarosla Votýpka

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petr Machálek

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace (předseda VK)

Stanislav Čmiel

(veřejný sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Zdeňka Kohutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

 Alois Škuta

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Období 2017(06)-2018

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

LUSTON o.p.s.  (předseda PV)

Ing. Jarosla Votýpka

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petr Machálek

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

(veřejný sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

Mgr. Tomáš Tyrlík

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

 

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

TOZOS spol. s.r.o.

Zdeňka Kohutová

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

   

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace (předseda VK)

Mgr. Alena Lévová

(veřejný sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

   

Ing. arch. Martin Foldyna

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

   

Alois Škuta

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Období 2015-2017 (06)

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 24. 6. 2015

Předsedkyně Ing. Dana Nováková

Místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka

Programový výbor (rozhodovací orgán) Kontrolní komise (kontrolní orgán) Výběrová komise (výběrový orgán)
od 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

od 10. 11. 2015

Sdružení obcí Povodí Morávky (předseda PV)

Ing. Dana Nováková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (předseda VK)

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

LUSTON o.p.s.

Ing. Jarosla Votýpka

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petrk Machálek

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

(veřejný sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Římskokatolická farnost Dobratice

JUDr. Jiří Volný (do 1. 2. 2016)

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

Mgr. Tomáš Tyrlík

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Zemědělská společnost s.r.o.

Ing. Vladimír Křivka

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.

Ing. Pavla Zichová

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

 Farma Krásná s.r.o.

Alena Krhutová

(náhradní člen od 2. 2. 2016 do 29. 6. 2016)

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

JK Vělopolí, z. s.

Ing. Lucie Latochová

(od 29. 6. 2016)

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice

Alena Voráčková

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území

Období 2014/2015

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 24. 6. 2015

Předsedkyně Ing. Dana Nováková

Místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka

Programový výbor (rozhodovací orgán) Kontrolní komise (kontrolní orgán) Výběrová komise (výběrový orgán)
od 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

od 4. 12. 2014

(předseda od 6. 2. 2015)

Sdružení obcí Povodí Morávky (předseda PV)

Ing. Dana Nováková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (předseda VK)

Jana Pohludková

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

LUSTON o.p.s.

Ing. Jarosla Votýpka

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petrk Machálek

(veřejný sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace

Ing. Pavel Dyrčík

(veřejný sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

Římskokatolická farnost Dobratice

JUDr. Jiří Volný

(soukromý sektor, zájmová skupina pomoc pro potřebné a sociální služby)

 

Slunce

Ing. David Toman

(soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež)

Zemědělská společnost s.r.o.

Ing. Vladimír Křivka

(soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)

 

FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.

Ing. Pavla Zichová

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

(soukromý sektor, zájmová skupina Pospolitost a kulturní dědictví)

   

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice

Alena Voráčková

(soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)

Období 2014

 

 

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. (soukromý sektor) Ivo Dominík   Igor Dominík  
Družstvo Raškovice (soukromý sektor) Olga Muroňová   Olga Muroňová  
LUSTON o.p.s. (veřejný sektor) Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka (místopředseda) Jana Pohludková  
Mateřské a rodinné centrum Bambulín (soukromý sektor) Mgr. Dana Bednářová   Mgr. Dana Bednářová  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady  (veřejný sektor) Ing. Karel Obluk   Ing. Antonín Kwaczek Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (veřejný sektor) Zbyněk Prokop   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky (veřejný sektor) Jiří Blahuta Ing. Dana Nováková (předsedkyně) Jiří Blahuta Marie Gryžboňová Mališová
Sdružení obcí povodí Stonávky (veřejný sektor) Petr Machálek   Miloslav Hampel  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. (soukromý sektor) Josef Křenek   Rudolf Koniar  
ŠOV Třanovice, o.p.s. (soukromý sektor) Ing. Vladimír Baginský Ing. Vladimír Baginský Milan Glajcar  
TOZOS spol. s r.o. (soukromý sektor) Dagmar Hlisnikovská Ing. Milan Valeček Zdeňka Kohutová  
Třanovice služby, o.p.s. (veřejný sektor) Ing. Petr Krzywoń   Ing. Petr Krzywoń Ivana Kralová
Zemědělská společnost s.r.o. (soukromý sektor) Ing. Vladimír Křivka   Bc. Karel Ryška  
Římskokatolická farnost
Dobratice (soukromý sektor)
JUDr. Jiří Volný JUDr. Jiří Volný JUDr. Jiří Volný  
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. (soukromý sektor) Ing. Jana Dziergasová      
Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. (soukromý sektor) Ing. Břetislav Bortlíček      
REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. (soukromý sektor) Ing. Robert Volný      
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace (veřejný sektor) Mgr. Lukáš Toman      
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace (veřejný sektor) Alena Brudná      
Farma Krásná s.r.o. (soukromý sektor) Alena Krhutová      
Sbor dobrovolných hasičů Lučina (soukromý sektor) Petr Kozel      
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (soukromý sektor) Zdeněk Škola      
Římskokatolická farnost Domaslavice (soukromý sektor) Mgr. Jan Vecheta      
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice (soukromý sektor) Stanislava Moravcová      
Základní organizace Český zahrádkářský svaz Horní a Dolní Domaslavice (soukromý sektor) Anna Chlebek-Szpyrc      
Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. (soukromý sektor) Ing. Libuše Sýkorová      
Slunce (soukromý sektor) Lilie Tyrlíková      
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích (soukromý sektor) Mgr. Tomáš Tyrlík      
Fond-Janáčkovy Hukvaldy o.s. (soukromý sektor) Ing. Pavla Zichová      
Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace (veřejný sektor) Mgr. Alena Lévová