Odborné pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny jsou jsou poradními orgány zřízené programovým výborem k zajištění dlouhodobé specializované činnosti v rámci zpracování a implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odborné pracovní skupiny vytvářejí platformu pro kontinuální zapojování místních aktérů do přípravy, implementace, monitoringu a evaluace strategie.

Tvoříme nové odborné pracovní skupiny nejen pro přípravu nového období 2021-2027.

  • Pomoc a péče potřebným (sociální oblast)
  • Chytrý venkov a podnikání
  • Obce a svazky obcí (název bude upřesněn)
  • Cestovní ruch
  • Životní prostředí

Přihlaste se do odborných pracovních skupin >>

Úkoly a povinnosti odborných pracovních skupin viz statut odborných pracovních skupin >>

Zápisy z jednání pracovních skupin >>

Složení odborných pracovních skupin

(nové složení bude zveřejněno)