LEADER

LEADER (z angl. links between actions for the development of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní společenství (na úrovni obcí a mikroregionů) jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu, a to prostřednictvím tzv. místních akčních skupin.

Místní akční skupiny jsou právnické osoby, složené z vyváženého poměru zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Trvale působí v určitém území, a proto velmi dobře znají jeho problémy a jsou schopny napomáhat jejich řešení. Stát nebo Evropská unie jim v tomto úsilí pomáhá finančně, organizačně a metodicky.

Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích vznikají prostřednictvím LEADERu zcela nové hodnoty – vědomí vzájemné důvěry, schopnost komunikovat a spolupracovat při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech společenského života.

V České republice byly některé z uvedených principů zohledněny již v Programu obnovy venkova. Zásadní posuny však nastaly v roce 2004, kdy byl Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášen první ročník programu LEADER ČR, a v roce 2005, kdy se prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství připojila Česká republika k iniciativě Evropské unie LEADER+.

Místní akční skupina Pobeskydí dnes představuje jednu z desítek místních akčních skupin působících na území České republiky, které prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému osvíceného centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie. Zkušenost z Pobeskydí také dokládá, že mezilidská komunikace a spolupráce jsou motory trvale udržitelného růstu kvality života.