Podpora škol

pro školy nabízíme dotace na vzdělávací infrastrukturu a zapojení do MAP Frýdek-Místek IV

Pro středně větší projekty do 5 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Menší projekty najdou podporu v Programu rozvoje venkova a Státní zemědělské politice. Dále školy a další organizace  ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se zapojují do našeho projektu Místní akční plán Frýdek-Místek IV.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

  • Infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol  - výzva
  • Infrastrukturu mateřských škol  - výzva

Operační program Životní prostředí 2021-2027

Program rozvoje venkova 2014-2020

  • Občanská vybavenost - připravujeme poslední výzvu na prosinec 2023 (očekávané zaměření zázemí pro spolkovou a kulturní činnost vč. knihoven, základní a mateřské školy - může dojít k rozšíření o další témata)

Společná zemědělská politika

  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově

Místní akční plán Frýdek-Místek IV

  • setkávání a společné plánování
  • realizace aktivit spolupráce a vzdělávání