Podpora škol

pro školy nabízíme dotace na vzdělávací infrastrukturu a zapojení do MAP Frýdek-Místek IV

Pro středně větší projekty do 5 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Menší projekty najdou podporu v Programu rozvoje venkova a Státní zemědělské politice. Dále školy a další organizace  ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se zapojují do našeho projektu Místní akční plán Frýdek-Místek IV.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Program rozvoje venkova 2014-2020

Místní akční plán Frýdek-Místek IV

  • setkávání a společné plánování
  • realizace aktivit spolupráce a vzdělávání