LEADER ČR 2004

Účast Místní akční skupiny Pobeskydí v programu LEADER ČR 2004 představovala pro rozvoj území Pobeskydí kvalitativně nový impuls, spočívající v zapojení subjektů veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru do celospolečensky prospěšné spolupráce.

Podpora obnovitelných zdrojů energie (především biomasy) patří tradičně ke stěžejním tématům Místní akční skupiny Pobeskydí. V programu LEADER ČR 2004 byly přijímány projekty, které se zaměřovaly na využití místních obnovitelných zdrojů energie. Záměr „Příroda a lidé Pobeskydí – zdroj bohatství v regionu“ byl Ministerstvem zemědělství ČR podpořen částkou pět milionů Kč.

Přehled úspěšně realizovaných projektů zde

Souhrnná data

Podané projekty

Počet projektů: 8 (z toho: 5 podnikatelských projektů, 2 obcí, 1 NNO)
Celkový rozpočet: 15,228 mil. Kč
Požadovaná dotace: 7,644 mil. Kč
Disponibilní prostředky: 4,500 mil. Kč
Převis poptávky: 169 %

Realizované projekty

Počet projektů: 5 (z toho: 5 podnikatelských projektů)
Celkový rozpočet: 11,685 mil. Kč
Požadovaná dotace: 4,967 mil. Kč
Přidělená dotace: 4,646 mil. Kč
Kofinancování L ČR 2004: 39,76 %