Výzva PRV č. 8 

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

Přihlášení na seminář zde 

  • Příjem Žádostí o dotaci: 11. 4. 2023 - 28. 4. 2023

  • Registrace na RO SZIF - 9. 8. 2023

Výzva je zaměřena na následující témata:

Fiche č. 6: Občanská vybavenost (pouze investiční výdaje a drobný dlouhodobý hmotný majetek)

Pravidla PRV pro rok 2023  >>

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

 

Výzva a přílohy:

    Dokumenty k příjmu a hodnocení projektů 

      Dokumenty ze semináře pro příjemce