MAS Pobeskydí – IROP – Veřejná prostranství I. 

Výzva je zaměřená na revitalizaci veřejných prostranství měst a obcí

Základní údaje o výzvě:

 • Vyhlášení výzvy - 18. 12. 2023
 • Seminář pro žadatele proběhne formou osobních konzultací
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 2. 2. 2024
 • Alokace na výzvu - 15 562 762,32 Kč (dotace)
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 5 000 000 Kč
 • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)
 •  

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/34a410cc-04bf-4faf-b322-8b46bc8d6737/SPPZP_73v_CLLD_Verejna-prostranstvi_v1.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/5de298ee-c120-4fae-9a05-7f2d45f1c97e/Prilohy-pravidel_73_CLLD_Verejna-prostranstvi_v1.zip.aspx?ext=.zip