Příměstské tábory v Pobeskydí

- podporujeme rodinu bezplatným hlídáním pro pracující rodiče

 

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Operačního programu Zaměstnanost  100% dotací ve výši 1,7 mil. Kč na projekt Příměstské tábory v Pobeskydí reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337, který byl realizován v letech 2018–2020. Díky této podpoře jsme realizovali zejména letní příměstské tábory v Bruzovicích, Dobraticích, Fryčovicích, Kozlovicích, Hukvaldech, Těrlicku a Vělopolí. Celkem se nám povedlo zrealizovat 39 turnusů a podpořit přes 250 rodin.