MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (II.)

Výzva OPZ č. 5

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

Kontaktní osoba:

Konzultace poskytujeme pravidelně v pondělí dopoledne a v další dny po domluvě.

Harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy - 13. červen 2019
 • Seminář pro žadatele -  15. červenec 2019 od 8:30 hod. (Třanovice č. 1, školící místnost, vchod A)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. září 2019 (12:00 hod.)
 • Věcné hodnocení - zasedání výběrové komise (listopad 2019)
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů (zima 2019)
 • Seminář pro příjemce - duben/květen 2020 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
 • Realizace do 31. 12. 2022.

Výzva je zaměřena na následující témata:

Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (vč. jarních, podzimních, vánočních atd.).

Podmínky realizace:

 • doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
 • minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí
 • s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
 • je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

Součástí projektu mohou být další opatření, a to společná doprava dětí do/z příměstského tábora (nesmí se jednat o dopravu na výlety)

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Vybrané projekty:

 • Příměstské tábory Kristýnka (Spolek Kristýnka, z.s.)
 • Pohodové příměstské tábory (JK Pohoda Albrechtice, z.s.)
 • Příměstské tábory v Pobeskydí II (MAS Pobeskydí, z. s.)
 • Příměstské tábory v mikroregionu (Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady)
 • Řemeslo očima dítěte aneb poznejme, co umí řemeslníci formou hry (Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC) - s výhradou
 • PŘÍMĚSTSKÉ LESNÍ POBESKYDSKÉ TÁBORY_FRYČOVICE_2020-2022 (W-klubík, z. s.) - s výhradou

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>

 Výzva a přílohy:

Další ke stažení: