Aktivity spolupráce

Ukončené aktivity

Metodický klub mateřských škol

Metodický klub malotřídních škol II

Mlsná vařečka

Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy

Tématické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II

Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička

Mladí výtvarníci o našem regionu

Posezení nad šálkem kávy

Metodický klub prvního stupně základních škol

Metodický klub matematiky

Metodický klub společného vzdělávání

Metodický klub jazyků

Metodický klub školních družin a klubů

Metodický klub polytechniky

Setkání s knihou

Environmentální soutěž Zlatý kapřík III

Polytechnika je zábava

Šikovné ruce

BESKOS (BESkydský KOrespondenční Seminář) pro žáky základních škol

Polytechnika aneb robotů se nebojíme!

Vdechni život knize

Projekt stavby domu

Úžasná věda II

Poznej svůj kraj

Pojďte si vyzkoušet zestárnout

Environmentální výchova - udržitelná spotřeba

Bezpečně po silnici aneb dopravní školička

Opravy jízdních kol - workshopy pro žáky základních škol

Příměstský tábor s technikou

(Vyhodnocení ročního akčního plánu 2019 - MAP FM II)

Netradiční formy práce s literaturou

Voda a písek

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti

Objev kraj, Rašek ráj!

Matematicko - fyzikální soustředění

Dřevěné památky regionu

Interaktivní výuka biologie

Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J.B.E

Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme

Předávání zkušeností v dramatické výchově III

(Vyhodnocení ročního akčního plánu 2018 - MAP FM II)

Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu

Úžasná věda

Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Environmentální soutěž Zlatý kapřík II

Předávání zkušeností v dramatické výchově II

Regionální témata ve výuce škol na historickém území paskovského panství

Civilní obrana jako součást vzdělávání a praktického života

Zelené centrum Třanovice

Vědomostní soutěže pro žáky základní škol v regionu Slezská brána

(Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 - MAP FM I)

Předávání zkušeností v dramatické výchově

Místní a regionální témata ve výuce

Praktická civilní obrana ve vzdělávání a výchově

Rodinná výchova a rodinné hodnoty ve výuce

Aktualizace témat environmentálního vzdělávání v zeleném centru Třanovice

Environmentální soutěž Zlatý kapřík

Metodický klub fyziky

Badatelská chemie

Manuální zručnost dětí

Lídrem třídy ve společném vzdělávání

Metodický klub malotřídních škol