Podpora spolků a nestátních neziskových organizací

pro spolky a nestátní neziskové organizace nabízíme dotace na občanskou vybavenost a možnost zapojení do naších projektů

Pro středně větší projekty do 5 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Menší projekty najdou podporu v Programu rozvoje venkova a Státní zemědělské politice.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

  • Profesionální knihovny - výzva
  • Památky a muzea - výzva
  • Infrastruktura pro sociální služby - výzva v prosinci 2023

Program rozvoje venkova 2014-2020

  • Občanská vybavenost - připravujeme poslední výzvu na prosinec 2023 (očekávané zaměření zázemí pro spolkovou a kulturní činnost vč. knihoven, základní a mateřské školy - může dojít k rozšíření o další témata)

Společná zemědělská politika

  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově

Projekty realizované MAS Pobeskydí s možností (bezfinančního) zapojení spolků a NNO