ANIMACE STRATEGIE CLLD

Nedílnou součástí práce místní akční skupiny je povzbudit místní aktéry a obyvatele k zapojení do realizace naší strategie a vytvářet vhodné podmínky k získání podpory z operačních programů (zejména OP Z, IROP, OP ŽP, OP VVV) a Programu rozvoje venkova.

V této souvislosti vydáváme informativní materiály, provádíme individuální konzultace a pořádáme workshopy, besedy, semináře a jiné aktivity za účelem osvojování příkladů dobré praxe, výměně zkušenosti apod.

15. 10. 2020

Pomáháme se šablonami školám

Neustále platí nabídka naši projektové manažerky Silvie Liškové pomoci s výběrem šablon, podáním žádosti o podporu i administraci projektu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou škol mezi jinými z Lučiny, Střítěže, Těrlicka. >>

30. 7. 2018

Nové číslo zpravodaje MAS Pobeskydí

O tom, co se za uplynulý půl rok v MASce událo, co nás čeká a kde se inspirujeme, se dočtete v novém čísle našeho zpravodaje >>