Články na zajímavá témata

Náš tým pro vás připravuje různorodé články, které vás seznámí se zajímavými tématy, pomohou vám pochopit vaši situaci a přiblíží různé životní situace a naše aktivity.

12 . 4 . 2024

Komunitní centrum „Zelený domeček“ na Lučině přináší nové možnosti pro celou obec

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se v obci Lučina u Žermanické přehrady otevřelo nové komunitní centrum Zelený domeček, které nabídne širokou škálu možností pro společné aktivity a setkávání. Jeho hlavním cílem je poskytovat různorodé služby a aktivity pro občany všech věkových kategorií.

1 . 2 . 2024

CO ZNAMENAJÍ ZKRATKY TP, ZTP A ZTP/P?

Setkali jste se zkratkami TP, ZTP a ZTP/P? Nevíte, co znamenají? Cílem tohoto článku je seznámit se se základními pojmy a obecnými charakteristikami týkajícími se osob se zdravotním znevýhodněním, osob zdravotně postižených, zkratkami TP, ZTP a ZTP/P. V první části si vysvětlíme výše uvedené pojmy, které mají přiblížit problematiku zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění na trhu práce. Závěr shrnuje získané poznatky a doporučení. Přináší pohled na problematiku zdravotně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením, možnosti získání průkazek TP, ZTP
a ZTP/P.  

18 . 10 . 2023

Svépomocné skupiny pro pečující otvírají příběhy

Včerejší odpoledne patřilo PŘÍBĚHŮM. Příběhům, plných radosti a naděje, ale i slz a smutku.

1 . 10 . 2023

SÍLA OKAMŽIKU

Problematika syndromu demence je stále více aktuální a do podobných situací se dostává rostoucí počet pečujících. Týká se to i vás?