13 . 3 . 2015

28 projektů dokončených v roce 2014

V průběhu roku 2014 jsme spolu s realizátory (příjemci dotací) naplnili Strategický plán Leader MAS Pobeskydí v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 osmadvaceti dokončenými projekty. Celková hodnota těchto realizovaných projektů činila 27,89 mil Kč, dotace 16,6 mil. Kč.

16 . 11 . 2011

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě - Výzva č. 5

Dne 25. října 2011 proběhla na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě registrace vybraných žádostí z Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí.

22 . 9 . 2011

Obnovená komunikace, chodník, nová hřiště - vše díky LEADERu

V průběhu měsíce září jsme se zúčastnili několika kontrol na místě u zrealizovaných projektů LEADER zaměřených na životní prostředí a infrastrukturu, občanskou vybavenost a rozvoj zemědělského podnikání.

16 . 6 . 2011

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě - Výzva č. 4

Dne 17. června 2011 proběhla na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě registrace vybraných žádostí z Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí.

2 . 5 . 2011

Veřejná prezentace projektů – upozornění pro žadatele

V týdnu od 6. do 10. června 2011 se uskuteční veřejná prezentace projektů podávaných v rámci Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí.

11 . 3 . 2011

Udržitelnost projektu a publicita projektu

Po ukončení realizace projektu musí příjemce dotace splnit podmínky povinné publicity projektu a zajisit udržitelnost projektu v souladu s účelem stanoveným v žádosti o dotaci a pravidlech.

10 . 3 . 2011

Žádost o proplacení výdajů

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Po ukončení realizace projektu se podává žádost o proplacení výdajů ve stanoveném termínu v Dohodě.

10 . 3 . 2011

Administrace projektu

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Administraci projektu je vhodné se začít zabývat nejpozději v okamžiku doporučení projektu k podpoře výběrovou komisí.

10 . 3 . 2011

Podpis dohody

Doporučené projekty výběrovou komisí MAS jsou předány k administrativní kontrole na SZIF. Po schválení doporučených projektů SZIFem jsou připravovány Dohody o poskytnutí dotace z PRV.

10 . 3 . 2011

Zadávací řízení na dodavatele

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Zadávací/výběrové řízení je jednou z klíčových aktivit realizace projektu. Seznamte se s Pravidly IV.1.2 kap. 9 (resp. 10.) a Seznamem dokumentace k zadávacímu řízení PRV. Důrazně doporučujeme konzultace na MAS Pobeskydí již ve fázi přípravy výzvy a zadávací dokumentace a následně před podpisem smlouvy s dodavatelem.

12