MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura III. 

Cílem výzvy je zkvalitnit materiální podmínky (kapacita, inkluze, klíčové kompetance) pro poskytování vzdělávání v Pobeskydí, a to předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 11. 8. 2021
  • Seminář pro žadatele -  18. 8. 2021 ve 9:00, Třanovice č. p. 1 (zasedací místnost - kancelář MAS, vchod C)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 15.12.2021 14:00:00
  • Alokace na výzvu -  cca 590 tis. Kč (dotace)
  • Maximální výše způsobilých výdajů - 620 707,79 Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Obecná a specifická pravidla: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela