MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. 

Výzva se zaměřuje na zkvalitnění podmínky pro poskytování sociálních služeb a podporu vznik komunitních center.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 17. 7. 2019
  • Seminář pro žadatele -  1. 8. 2019 ve 8:00, Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 4. 10. 2019
  • Alokace na výzvu - 3 mil. Kč (dotace)
  • Maximální výše způsobilých výdajů - 3,157 mil. Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)
  •  

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Rozvoj sociálních služeb
  • Rozvoj komunitních center

Seznam podpořených projektů:

  • Komunitní centrum Stará Ves nad Ondřejnicí (žadatel: Biskupství ostravsko-opavské) dotace 3 mil. Kč (celkový výdaje projektu 8 mil. Kč)

Text výzvy a její přílohy:

Obecná a specifická pravidla:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD