Místní akční plán Frýdek-Místek III

 

Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969) navazuje na předchozí projekt, který byl ukončen k 31. prosinci 2021. Stejně jako předchozí je i navazující projekt podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS Slezská brána, z. s., a statutární město Frýdek‑Místek. Projekt probíhá od 1. ledna 2022.

Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmoného a neformálnního vzdělávání.

Hlavní cíl projektu je nalňován realizací těchto činností:

  • rozvoj a aktualizace MAP,
  • evaluace procesu místního akčního plánování.

Hlavním nástrojem místního akčního plánování je těchto sedm pracovních skupin:

  • Mateřinka (pro předškolní vzdělávání a péči)
  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost
  • Region (pro sociální kompetence)
  • Profese (pro profesní kompetence)
  • Šance (pro rovné příležitosti a společné vzdělávání)
  • Zázemí (pro financování)

Pracovní skupiny v oblastech svých působností projednávají vstupní informace, analýzy a plány a vytváří řídícímu výboru projektu podklady pro rozhodování o jednotlivých součástech dokumentace MAPu a o konkrétních aktivitách implementace.

Srdečně zveme k zapojení se do činnosti některé z pracovních skupin a podílejte se tak na plánování a rozhodování o tom, jaké aktivity budou podpořeny. Přihlásit se ke členství v pracovní skupině můžete na mailu novak@pobeskydi.cz nebo bury@pobeskydi.cz