MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (I.)

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy: bude upřesněno

  • Vyhlášení výzvy -   22. prosince 2017
  • Seminář pro žadatele - 8. ledna 2018 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (pozvánka)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu -  5. února 2018 

Výzva byla zaměřena na příměstské tábory:

Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.

Podmínky realizace:

  • doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
  • minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí
  • s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
  • je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

Součástí projektu mohou být další opatření, a to společná doprava dětí.

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Vybrané projekty:

Příměstské tábory v Pobeskydí (příjemce: MAS Pobeskydí, z. s.) dotace ve výši cca 1,7 mil. Kč

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>