Články

12 . 4 . 2024

Komunitní centrum „Zelený domeček“ na Lučině přináší nové možnosti pro celou obec

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se v obci Lučina u Žermanické přehrady otevřelo nové komunitní centrum Zelený domeček, které nabídne širokou škálu možností pro společné aktivity a setkávání. Jeho hlavním cílem je poskytovat různorodé služby a aktivity pro občany všech věkových kategorií.

1 . 2 . 2024

CO ZNAMENAJÍ ZKRATKY TP, ZTP A ZTP/P?

Setkali jste se zkratkami TP, ZTP a ZTP/P? Nevíte, co znamenají? Cílem tohoto článku je seznámit se se základními pojmy a obecnými charakteristikami týkajícími se osob se zdravotním znevýhodněním, osob zdravotně postižených, zkratkami TP, ZTP a ZTP/P. V první části si vysvětlíme výše uvedené pojmy, které mají přiblížit problematiku zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění na trhu práce. Závěr shrnuje získané poznatky a doporučení. Přináší pohled na problematiku zdravotně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením, možnosti získání průkazek TP, ZTP
a ZTP/P.  

18 . 10 . 2023

Svépomocné skupiny pro pečující otvírají příběhy

Včerejší odpoledne patřilo PŘÍBĚHŮM. Příběhům, plných radosti a naděje, ale i slz a smutku.

1 . 10 . 2023

SÍLA OKAMŽIKU

Problematika syndromu demence je stále více aktuální a do podobných situací se dostává rostoucí počet pečujících. Týká se to i vás?

31 . 5 . 2022

Spolupracujeme s MAS Orava a předáváme zkušenosti se značkou

Náš slovenský partner MAS Orava,o.z s naší spolupráci realizuje mikroprojekt REGIONÁLNA ZNAČKA – METÓDY A PROCESY JEJ ZAVÁDZANIA NA ÚMEZÍ ČR A SR, Kód malého projektu: SK/FMP/11b/09/009.

4 . 7 . 2021

Komunitní energetika - pilotní projekty ČR

Zatímco v zemích (nejen) západní Evropy projekty v rámci komunitní energetiky svižným tempem přibývají, Česká republika v tomto ohledu ani zdaleka nevyužívá svůj potenciál. Důvodem je nevhodně nastavená legislativa, ale také stále poměrně zdrženlivý přístup k investicím do obnovitelných zdrojů energie a k družstevnímu vlastnictví. OZE u nás produkují zhruba 14% celkové energie, z toho jen necelé 1% pochází z komunitní energetiky. Nejrozšířenější jsou FVE na střechách a fasádách budov, mezi zemědělci jsou populární elektrárny na biomasu.

19 . 6 . 2021

Komunitní energetika v Pobeskydí: inspirace z východu Evropy

Přestože k průkopníkům energetických komunit patří především státy severní a západní Evropy, kde se tento koncept úspěšně rozvíjí už bezmála 30 let, v posledních letech lze inspirativní příklady najít také v zemích bývalého Východního bloku. V drtivé většině se jedná o komunitně vlastněné FVE, jejichž instalace je oproti jiným typům OZE cenově relativně dostupná a v rámci legislativy proveditelná. První solární družstva vznikají nejen v prosluněných zemích západního Balkánu, ale také třeba na Ukrajině.

28 . 5 . 2021

Komunitní energetika - Inspirace ze západu - SPOLEČNĚ

OurPower – rakouská online platforma, která propojuje zastánce čisté energie

Rakousko plánuje do roku 2030 vyrábět elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Pomůže mu k tomu komunitní energetika, pro kterou zákonodárci obdobně jako u nás v současné době připravují vhodnou legislativu. V ČR budou s velkou pravděpodobností podporovány jen neziskové energetické komunity, kdežto Rakušané budou usilovat o vznik ekonomicky udržitelných energetických společenství. Ta podle politických představitelů mohou úspěšně fungovat jen tehdy, pokud jsou nákladově efektivní, tedy pokud mají dostatečný počet členů a výroben energie.

21 . 5 . 2021

Komunitní energetika: Inspirace ze západu - Německo

Koncept komunitní energetiky má své kořeny ve Skandinávii a zemích západní Evropy. Místní státy si zakládají na rozvoji OZE a související projekty proto podporují zvýhodněnými výkupními tarify, daňovými úlevami, dotačními tituly a především vhodně nastavenou legislativou. Komunitní energetika postavená na neziskovém principu je mezi veřejností přijímána velmi kladně a lidé se do ní sami aktivně zapojují. Za příklady dobré praxe není potřeba chodit daleko, k tahounům energetické transformace patří například Německo, Rakousko, nebo Belgie.

13 . 5 . 2021

Jak funguje energetické družstvo

Energetická družstva jsou v zahraničí nejoblíbenější a nejrozšířenější formou energetického společenství. Jejich kolébkou je Skandinávie, úspěšně se rozvíjejí také v Německu, Belgii, UK nebo USA. Obecně je lze charakterizovat jako autonomní a demokratická sdružení fyzických a právnických osob vytvořená za účelem produkce a distribuce energie. Jejich cílem je zajištění dodávky finančně dostupné udržitelné energie a také zapojení členů komunity do místního rozvoje. Prolínají se tak potřeby ekonomické, environmentální i společenské.

12345678910