Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Chceme se zaměřit zejména na středně malé projekty s celkovými způsobilými výdaji 3-5 mil. Kč (menší projekty jsou možné) s vysokou potřebnosti nebo s dopadem pro více obcí. Podíl dotace bude až 95 % způsobilých výdajů. Výzva MAS budou vyhlašovány na jednotlivá opatření a půjde o podvýzvy výzev IROP.

1. Infrastruktura sociálních služeb a začleňování - zejména zázemí sociální služeb (10 mil. Kč)
2. Vzdělávací infrastruktura - klíčové kompetence, inklusivní vzdělávání, kapacita mateřských škol) (cca 20 mil. Kč)
3. Udržitelná a bezpečná doprava - bezpečnost - chodníky, přechody; cyklodoprava doplňkově (60 mil. Kč)

 

Ukončené výzvy:

  1. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava I. 

  2. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I. 

  3. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávací infrastruktura I. 

  4. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II. 

  5. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. 

  6. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III.

  7. výzva IROP: MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávací infrastruktura II.