MAS Pobeskydí – IROP – Doprava I. 

Výzva je zaměřená na cyklostezky, chodníky a další bezpečnostní prvky.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 27. 10. 2023
  • Seminář pro žadatele - 8. 11. 2023 od 10 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost - kancelář MAS, vchod A,B)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 8. 12. 2023
  • Alokace na výzvu - 13 532 836,80 Kč (dotace)
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 5 000 000,00 Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/0fe73922-3b76-4f43-815f-6e442d8a48b3/Specificka-pravidla_60_DOPRAVA_CLLD_v1.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/ab2e3fac-6b64-4207-abbe-23b9b3fae6c8/Prilohy_SPPZP_60_vyzva_Doprava_v1.zip.aspx?ext=.zip 

 

Časté dotazy

Je potřeba v projektovém záměru mít již přesně vyčísleny celkové výdaje projektu?

Celkové způsobilé výdaje v projektovém záměru musí být v souladu s žádosti o podporu podávanou do MS2021+. Výše nezpůsobilých výdajů může být rozdílná. Dále upozorňujeme, že do celkových způsobiých výdajů se zahrnují i nepřímé výdaje, které u této výzvy jsou stanoveny sedmiprocentní paušální sazbou.