Strategie Pobeskydí 2021+

- příprava strategie s podporou Moravskoslezského kraje

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje (číslo smlouvy 02641/2020/RRC) ve výši 342.300 Kč (70% dotace) na realizaci projektu Strategie Pobeskydí 2021+, zaměřeného na přípravu analytické části strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2021-2027. Projekt je realizován od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Díky projektu proběhne sběr dat, zjišťování problémů a potřeb území na základě jednání pracovních skupin i individuálních setkání s místními aktéry. Nedílnou součástí je zapojení expertů na problémové oblasti. Výstupy projektu budou podkladem pro přípravu návrhové části strategie a akčních plánů podpory MAS v novém programovém období 2021-2027.

 

Další informace k přípravě strategie >>