Výzva MAS Pobeskydí - Přístup k zaměstnání (I.)

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy: bude upřesněno

  • Vyhlášení výzvy - 20. září 2017
  • Seminář pro žadatele - 6. října od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 - ZMĚNA TERMÍNU POZOR
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu -  31. říjen 2017 

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • Zvýšování zaměstnanosti cílových skupin
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • Podpora prostupného zaměstnávání

Cílem výzvy je přizpůsobit kvalifikaci, pracovní návyky a další dovednosti potenciálních zaměstnanců aktuální poptávce zaměstnavatelů, snížit nezaměstnanost a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce specifických skupin nezaměstnaných (osoby předdůchodového věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením apod.) a neaktivních osob (osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o závislé osoby, rodiče na/po rodičovské dovolené apod.) a posílit vznik pracovních míst v místě bydliště či blízkém okolí.

Nebudou podporovány projekty zaměřené výhradně na podporu flexibilních forem zaměstnání.

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>