30 . 6 . 2018

Když máte tu čest a výsadu pečovat... z pohledu realizačního týmu projektu

Na její vlídné tváři se rýsuje jemný úsměv. Má přimhouřené oči a odpočívá ve svém oblíbeném křesle. Působí tak spokojeně. Komu by přišlo na mysl, že právě tato osůbka nedávno překonala tolik překážek, které ji život postavil do cesty. A to už vůbec nemluvě o její nejbližší rodině. Ta totiž s láskou, odvahou a odhodláním vyšla naproti nové a nelehké životní zkušenosti. Jejich babička ještě donedávna žila samostatně ve svém bytě. Ačkoliv ji už jistou dobu doprovázela Alzheimerova choroba, s občasnou pomocí rodiny vše zvládala vlastními silami. Pak nastal zlom. Objevily se vážné zdravotní problémy a musela být hospitalizovaná. Bylo jisté, že po propuštění z nemocnice se už nebude moci vrátit do svého bytu a bude potřebovat celodenní pomoc druhé osoby.

2 . 4 . 2015

Vzpomínky na budoucnost

Tento kouzelný název byl zvolen pro projekt spolupráce deseti místních akčních skupin Moravskoslezského kraje. Celý název zní "Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje"

3 . 3 . 2011

Nové ubytování pod Ondřejníkem a další projekty LEADER

V posledních dnech poběhly tři kontroly na místě projektů LEADER zaměřených na cestovní ruch, občanskou vybavenost a infrastrukturu.

1 . 2 . 2011

Jak na faremní prodej ze dvora

Upozorňujeme na nově vydanou publikaci Jak na faremní prodej ze dvora. Publikaci autorů Ladislava Drobníčka, Jaroslava Pešána a Pavla Smetany vydana Úhlava o.p.s., člen Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v rámci projektu Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko - bavorském příhraničí.

7 . 12 . 2010

Harmonogram příjmu žádosti do PRV

Dovolujeme si Vás upozornit na možnosti podání žádostí o dotaci přímo do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v roce 2011. Uvádíme stručný přehled oblastí podpory jednotlivých kol podávání žádostí s uvedením předpokládaného typu žadatele.

 

1 . 4 . 2008

Přehled schválených dotací z PRV v rámci 2.kola příjmu žádostí za osu III

27. března 2008 zveřejnil Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF) seznam schválených žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III). Potěšitelné je, že se mezi schválenými projekty obejvilo všech šest podaných projektů z našeho regionu, které MAS Pobeskydí připravovala.