LEADER +

V roce 2004 byla v České republice vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o finanční pomoc podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Místní akční skupině Pobeskydí se podařilo na základě předložené žádosti a Integrované územní strategie rozvoje venkova uspět v silné konkurenci a získat pro region Pobeskydí více než 23 milionů Kč.

Žadatelé o finanční pomoc mohli ve dvou kolech výzev, vyhlášených místní akční skupinou, předkládat své projekty zaměřené na tři hlavní oblasti podpory:

  • širší využívání obnovitelných zdrojů energie,
  • zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství v dané oblasti a
  • prohloubení a naplnění principu partnerství a posilování sociální integrity.

Neziskové projekty mohly být podpořeny až do výše 100 % způsobilých výdajů, ziskové projekty do výše 50 % uznatelných výdajů.

V prvním kole bylo v řádném termínu na sekretariát Místní akční skupiny Pobeskydí předloženo sedmnáct projektů, z nichž úspěšně prošlo administrativním a schvalovacím procesem jedenáct. Jejich realizace byla podpořena částkou 9,6 milionů Kč.

Přehled úspěšně realizovaných projektů zde

V druhém kole bylo žadateli předloženo dalších 22 projektů. Výběrová komise z nich vybrala osm, jejichž celkový rozpočet přesáhl sedmnáct milionů korun a požadovaná dotace činila více než jedenáct milionů korun.

Přehled projektů navržených k realizaci zde

Podané projekty 1. kolo

Počet projektů: 17 (z toho: 10 projektů obcí a svazků obcí, 4 NNO a
3 podnikatelské projekty)
Celkový rozpočet: 19,407 mil. Kč
Požadovaná dotace: 16,663 mil. Kč
Disponibilní prostředky: 20,921 mil. Kč
Převis poptávky: 80 %

Podané projekty 2. kolo

Počet projektů: 22 (z toho: 11 projektů obcí a svazků obcí, 4 NNO a
7 podnikatelských projektů)
Celkový rozpočet: 53,086 mil. Kč
Požadovaná dotace: 31,587 mil. Kč
Disponibilní prostředky: 11,157 mil. Kč
Převis poptávky: 283 %

Schválené projekty 1. kolo

Počet projektů: 11 (z toho: 7 projekty obcí a sdružení obcí, 2 NNO
a 2 podnikatelské projekty)
Celkový rozpočet: 10,771 mil. Kč
Požadovaná dotace: 9,596 mil. Kč
Kofinancování L+: 89,09 %

Schválené projekty 2. kolo

Počet projektů: 8 (z toho: 3 projekty obcí a sdružení obcí, 2 NNO
a 3 podnikatelské projekty) +11 náhradních
Celkový rozpočet: 17,293 mil. Kč
Požadovaná dotace: 11,157 mil. Kč
Kofinancování L+: 64,52 %