16 . 1 . 2019

Seminář pro žadatele OPŽP 3. výzva

Ve středu 16. ledna jsme uspořádali seminář pro žadatele OPŽP v Třanovicích.

10 . 8 . 2017

Podporujeme podmínky pro kvalitní vzdělávání

Až do 11. září bude otevřena výzva MAS Pobeskydí, ve které je připraveno 15 milionů korun na projekty do vzdělávací infrastruktury. Žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu ve třech aktivitách výzvy:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
19 . 4 . 2017

Závěry workshopu k realizaci šablon

Dne 10. dubna 2017 se uskutečnil v odpoledních hodinách workshop k realizaci šablon k výzvě OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Workshopu se zúčastnili zástupci cca desítky škol z Pobeskydí. Po úvodním představení místní akční skupiny a integrovaného nástroje byla prezentována problematika realizace a administrace projektů – šablon. Problematikou přítomné provázela Mgr. Silvie Lišková, animátorka škol.

21 . 2 . 2017

Setkání "Jak může MAS podpořit rodinu"

Dne 31. 1. 2017 proběhlo v Třanovicích dlouho očekávané pracovní setkání místních aktérů k problematice aktuálních problémů rodin a možností MAS v této oblasti.

15 . 2 . 2017

Seminář "Lesnictví v Pobeskydí"

Lesnictví a dřevozpracující průmysl patří do Pobeskydí téměř odjakživa a má zde své nezastupitelné místo. Otázkou jak podpořit tato tradiční odvětví se zabýval seminář „Lesnictví v Pobeskydí“ pořádaný naší místní akční skupinou dne 9. 2. 2017 v samém srdci beskydské přírody, v obci Raškovice.

2 . 10 . 2016

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. září 2016 od 8 hod. v Třanovicích se uskutečnil informativní seminář k možnostem podpory řešení aktuálních potřeb v sociální oblasti v Pobeskydí. Setkání se zúčastnilo cca 20 zástupců samosprávy, poskytovatelů a odborníků.

1 . 4 . 2016

LeaderFEST 2016 Jeseníky

... setkání všech, kteří mají rádi venkov a myslí to s jeho rozvoje vážně.

25 . 6 . 2014

Valná hromada MAS Pobeskydí

Dne 24. 6. 2014 proběhla důležitá valná hromda MAS Pobeskydí. Tentokrát jsme se sešli v sálu obecního úřadu v Třanovicích.

25 . 6 . 2014

Oslavy 10. výročí vzniku naší MAS

Je to již 10. let, co se 24. března 2014 sešli zástupci 12 organizací a založili Místní akční skupinu Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob. Po vzoru britské královny jsme oslavy odložili na příjemnější letní období. Slavnostní setkání se konalo 20. června 2014.

12 . 6 . 2012

LeaderFEST 2012

Pomyslný klíč k pořádání této akce převzala tentokrát slovenská MAS LEV o.s. se sídlem v Levoči. Zaměstnanci v čele s předsedkyní připravili ve dnech 29. až 31. května, mimo workshopů a závěrečné konference, také bohatý doprovodný kulturní program.

123