SPOKO Pobeskydí

Spokojená PObeskydská KOmunita

Od ledna 2023 realizujeme s Adámkovou vilou, domovem se zvláštním režimem, Slezskou diakonií a MEDICou Třinec, tříletý projekt SPOKO Pobeskydí (reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000039), který byl podpořen dotací ve výši cca 12 mil. Kč z operačním programu Zaměstnanost plus.

Projekt se zaměřuje na podporu osob postižených nebo ohrožených sociálním vyloučením v Pobeskydí. Díky sociální a komunitní práci, komunitním aktivitám zaměřeným na řešení problémů a potřeb komunity a jednotlivců i síťování místních aktérů, dojde ke snížení ohrožení sociálním vyloučením a ke zvýšení jejich zapojení do komunity a posílení její samo-organizace a samoléčebných funkcí.

Klíčové aktivity projektu:

  • Posílení role komunity
  • Koordinace a síťování
  • Rozcestník pro potřebné
  • Paliativní péče

Partneři projektu:   

Místo realizace projektu: