Dotace pro Vás

Podporujeme venkov dotacemi a poradenstvím

27. října 2023 vyhlašujeme výzvy:

 1. MAS Pobeskydí - IROP - Doprava I.
 2. MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávání I.
 3. MAS Pobeskydí - IROP - Hasiči I.
 4. MAS Pobeskydí - IROP - Cestovní ruch I.
 5. MAS Pobeskydí - IROP - Kultura I.

V programovém období 2021-2027 vyhlašujeme dotační výzvy v následujících dotačních programech:

 • Integrovaný regionální operační program
  • Infrastruktura pro bezpečnou a nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura ro cyklistickou dopravu
  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné účebny a učebny neúplných škol
  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Robotizace, automatizace, IT, systémy ...
 • Společná zemědělská politika
  • Investice do zemědělství a potravinářství
  • Lesnické podnikání a hospodaření v lese
  • Podnikání na venkově
  • Propojené podnikání
  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově
  • Neproduktivní infrastruktura v krajině

 

Dále poskytujeme bezplatné poradenství pro program: