MAS Pobeskydí – IROP – Sociální služby I. 

Výzva je zaměřená na infrastrukturu sociální služeb

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 18. 12. 2023
  • Seminář pro žadatele proběhne formou osobních konzultací
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 2. 2. 2024
  • Alokace na výzvu - 4 736 492,88 Kč (dotace)
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 4 985 781,98 Kč
  • Kontaktní osoby MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz), Krystyna Nováková (+420 774 489 762; novakova@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura sociálních služeb (vybrané sociální služeby dle zákona)

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/2bfa2275-5925-4ab6-8417-c791ebd578f3/Specificka-pravidla-vyzvy-c-49-SOCIALNI-SLUZBY_CLLD_v2.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/8ed899a3-9745-4131-861d-08e396427156/Prilohy-SPPZP_49v_SOCIALNI-SLUZBY_CLLD_v2.zip.aspx?ext=.zip