Naše projekty

Jednou z možností, jak se může MAS Pobeskydí rozvíjet a přispívat k rozvoji svého území, je realizace vlastní projektů. Tyto projekty by měly být v souladu s naší strategií a přispívat k její realizaci. Velkou skupinou těchto projektů tvoří projekty podpořené z evropských fondů, státního či krajského rozpočtu. Nedílnou součástí naších projektů jsou i projekty spolupráce s jinými MAS.