Zápisy ze zasedání orgánů v roce 2023

Ve zveřejněných zápisech nejsou uváděny přílohy či částí zápisu, pokud obsahují citlivé a osobní údaje či další údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být zneužito.

Kompletní zápisy a jejich přílohy jsou založeny v sídle spolku.

Zápisy ze zasedání Valné hromady MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí:

Zápisy z jednání pracovních skupin: