Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Investice do občanské vybavenosti a infrastruktury

V programovém období 2021-2027 místní akční skupina bude vyhlašovat "malé" výzvy. Příjem bude probíhat mimo monitorovací systém a budou předkládany projektové záměry. Následně výběrová komise a programový výbor zhodnotí a vyberou projekty k podpoře. Tyto budou žadatelem dopracovány a výhledově do 2 měsíců předloženy do monitorovacího systému do nadřazené výzvy.

Ukončené výzvy:

 1. MAS Pobeskydí - IROP - Doprava I.
 2. MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávání I.
 3. MAS Pobeskydí - IROP - Hasiči I.
 4. MAS Pobeskydí - IROP - Cestovní ruch I.
 5. MAS Pobeskydí - IROP - Kultura I.
 6. MAS Pobeskydí - IROP - Sociální služby I.
 7. MAS Pobeskydí - IROP - Veřejná prostranství I.

 

MAS Pobeskydí se zaměřuje na tato témata:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V - pravidla
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol - pravidla
 • Infrastruktura mateřských škol - pravidla
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu - pravidla
 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - pravidla
 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí - pravidla
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - pravidla
 • Infrastruktura pro sociální služby - pravidla
 • Profesionální knihovny - pravidla
 • Památky a muzea - pravidla

 

Pro práci v systému ISKP 2021+