SPOKO Pobeskydí 

Projekt SPOKO Pobeskydí podporuje od ledna 2023 jednotlivce i komunity a pomáhá řešit jejich potřeby.

Osobám a rodinám v nepříznivých životních situacích pomohou dvě sociální pracovnice, které jim poradí a nasměrují je na další sociální či obdobné služby. K dispozici vám jsou:

  • Bc. Anna Jedzoková, DiS., pro MR Sdružení obcí povodí Stonávky a MR Žermanické a Těrlické přehrady - leták (tel.: 704 675 757 v pondělí až středu 8:00-15:00 h., kp.pobeskydi@slezskadiakonie.cz)
  • Bc. Radka Pechová Černohorská pro MR Sdružení obcí povodí Morávky a MR Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice - leták (tel.: 724 379 168 v pracovních dnech 8:00-12:00 h., kp.pobeskydi@adamkovavila.cz).

Ve chvílích odcházení blízké osoby jsme pečující osobě a rodině na blízku. Připravujeme workshopy na související témata s lektorkou Mgr. Libuší Koppovou (pobeskydi@medica3nec.cz).

V severní části Pobeskydí zjistíme potřeby obyvatel a komunit a pomůžeme jim najít vhodná řešení. Podpoříme komunitu při realizaci prorodinných a mezigeneračních programů, komunitních aktivit a osvětově-vzdělávacích akcí. A co je náplní práce naší komunitní pracovnice Dagmar Sláčalové? Podívejte se na video. >>

Společně s místními spolky připravíme pro děti venkovské komunitní tábory v osmi obcích povodí Ondřejnice. Půjde o pilotní venkovské komunitní tábory, jejichž cílem bude propojení vztahu dětí k místu, ve kterém žijí. O prázdninách uspořádáme 1–2 tábory v každé obci.

Rádi bychom díky projektu propojili obce, poskytovatele sociálních služeb a další aktéry. Chceme vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a společné řešení problémů a výzev nejen v sociální oblasti.

 

Partneři projektu: