SPOKO Pobeskydí 

Projekt SPOKO Pobeskydí podporuje od ledna 2023 jednotlivce i komunity a pomáhá řešit jejich potřeby.

Osobám a rodinám v nepříznivých životních situacích pomohou dvě sociální pracovnice, které jim poradí a nasměrují je na další sociální či obdobné služby. K dispozici vám jsou:

Ve chvílích odcházení blízké osoby jsme pečující osobě a rodině na blízku. Naše koordinátorky paliativní péče podpoří, vysvětlí, zaškolí v péči a zkoordinují pomoc dalších odborníků. Podporu zajišťují pro Pobeskydí Gražyna Chalupová (tel.: 604 949 159, grazyna.chalupova@medica3nec.cz) a Mgr. Libuše Koppová. >>

V severní části Pobeskydí zjistíme potřeby obyvatel a komunit a pomůžeme jim najít vhodná řešení. Podpoříme komunitu při realizaci prorodinných a mezigeneračních programů, komunitních aktivit a osvětově-vzdělávacích akcí. A co je náplní práce naší komunitní pracovnice Dagmar Sláčalové? Podívejte se na video. >>

Společně s místními spolky připravíme pro děti venkovské komunitní tábory v osmi obcích povodí Ondřejnice. Půjde o pilotní venkovské komunitní tábory, jejichž cílem bude propojení vztahu dětí k místu, ve kterém žijí. O prázdninách uspořádáme 1–2 tábory v každé obci.

Rádi bychom díky projektu propojili obce, poskytovatele sociálních služeb a další aktéry. Chceme vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a společné řešení problémů a výzev nejen v sociální oblasti.

 

Partneři projektu: