Výzva MAS Pobeskydí - OPŽP - Prevence invazních druhů (II.)

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 87 Operačního programu životní prostředí.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy: 

  • Vyhlášení výzvy – 1. srpna 2018
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu –  3. ledna 2019 v 20:00 hod.
  • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - do 2. května 2019
  • Alokace na výzvu – 1.519.709,29 (z toho dotace 1.291.752,90 Kč)
  • Seminář pro žadatele – v září 2018 - bude upřesněno (kancelář MAS, nutné přihlášení)

Výzva je zaměřena na aktivitu 4.2.3 OPŽP 2014-2020 a následující opatření:

  • eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
  • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,
  • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

Cílem výzvy je podpora likvidace invazních druhů rodu křídlatka a bolševník velkolepý s dopadem na území chráněných krajinných oblastí. Podpora je orientována na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Chráněné krajinné oblasti Poodří a zároveň území v působnosti MAS Pobeskydí, z. s. Zároveň může realizace probíhat v ploše povodí proti proudu toku i v území navazujícím na dané velkoplošné zvláště chráněné území.

Katastrální území obcí na území chráněné krajinné oblasti: Komorní Lhotka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice, Morávka, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vyšní Lhoty a dále katastrální území obcí v ploše povodí proti proudu toku: Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kozlovice, Palkovice, Staříč.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Soubory ke stažení:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a další závazné dokumenty OPŽP >>

 

Další ke stažení: