Výzva PRV č. 4

(Výzva PRV č. 3 byla stornována a bude nahrazena výzvou PRV č. 4)

Kontaktní osoby:

Předpokládaný harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy - 1. dubna 2019

  • Semináře pro žadatele

    4. dubna 2019 od 16:00 hod.; Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A). Přihlášení zde.

    11. dubna 2019 od 09:00 hod.; Restaurant U Námořníka Hukvaldy 112. Přihlášení zde. 

  • Příjem Žádostí o dotaci - 15. dubna 2019 - 3. května 2019

  • Registrace na RO SZIF - 19. 7. 2019

Výzva je zaměřena na následující témata:

Fiche č. 1: Investice do zemědělství

Fiche č. 2: Zemědělské produkty

Fiche č. 3: Místní nezemědělská produkce

Fiche č. 4: Investice do lesnictví

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Výzva a přílohy:

Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.