Příměstské tábory v Kozlovicích ve škole

  • 11. - 15. 7. 2022
  • 18. - 22. 7. 2022
  • 15. - 19. 8. 2022

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidováné na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí tj. zde bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu.

Dotazy k programu a podevzdání přihlášek u paní Ludmili Kožuchové 778 408 852, ludmila.kozuchova@skolakozlovice.cz

Co vše rodiče dokládají:

  • Přihláška (do 31. 5. 2022)

Další dokumenty do 20. 6. 2022:

  • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) - od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
  • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
  • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
  • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
  • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

PRO POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ ČI STUDIU NEMUSÍTE VYUŽÍT NÍŽE UVEDENÝ VZOR (musí ovšem obsahovat informaci od kdy a do kdy zaměstnání trvá a podpis zaměstnavatele).

Ke stažení a vyplnění: