Výzva pro zájemce o partnerství s finančním příspěvkem

Dne 1. července 2022 programový výbor MAS Pobeskydí, z. s., vyhlašuje výzvu na výběr partnerů s finančním příspěvkem projektu SPOKO Pobeskydí.

Úvodní informace o projektu

Projekt SPOKO Pobeskydí připravuje MAS Pobeskydí, z. s., pro území 42 obcí na období tří let. Předpokládané zahájení projektu je 1. ledna 2023 a ukončení 31. prosince 2025. Projekt bude financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, výzvy Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1). Očekávaný rozpočet projektu je 12 mil. Kč z toho 40 % paušální výdaje. Z přímých výdajů jsou hrazeny osobní výdaje na zaměstnance pracující přímo s cílovou skupinou. Aktuálně počítáme s realizací čtyř klíčových aktivit: Koordinace a síťování, Paliativní péče, Rozcestník pro potřebné a Posílení role komunity.

Rámec spolupráce

Výběrové řízení na partnera s finančním příspěvkem se vyhlašuje na spolupráci při realizaci klíčové aktivity Rozcestník pro potřebné, která se zaměřuje na seniory, pečující osoby, rodiny s dětmi a další sociálně potřebné z území Pobeskydí. Partner bude zapojen i do vybraných částí dalších klíčových aktivit. Předmětem partnerství je zajištění pozice sociálního pracovníka s odpovídajícím vzděláním (0,5+0,5 úvazku) ve dvou územních oblastech.

Příjem dokumentace od zájmců o partnerství probíhá od 1. 7.  do 15. 7. 2022.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE UVEDENÉ VE VÝZVĚ A PŘÍLOHÁCH

Přílohy výzvy určená k vyplnění jsou dostupné ve wordu i pdf.