Strategie na období 2021–2027

- dobré myšlenky pro Pobeskydí

Od roku 2021 probíhá příprava nové strategie MAS Pobeskydí na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Pobeskydí dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Již máme zpracovány 3 základní části strategie: analyzu území, jeho potřeb a problémů, návrh cílů a opatření k realizaci. Aktuálně probíhá příprava programových rámců jednotlivých programů.

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí" (IROP) a v roce 2021 projektu "Strategie Pobeskydí 2021+" (podpora Moravskoslezského kraje).

Jíž máme hotovou koncepční část a tři programové rámce Operačního programu Zaměstnanost plus, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Ke stažení: