MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávání I. 

Výzva je zaměřená na mateřské školy a dětské skupiny, a dále na základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Podmínkou je bezbariérovost a soulad s MAPem.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 27. 10. 2023
  • Seminář pro žadatele - 8. 11, 2023 , Třanovice č. p. 1 (školící místnost - kancelář MAS, vchod A,B)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 8. 12. 2023
  • Alokace na výzvu -  cca 10 149 627,60 Kč (dotace)
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 5 000 000,00 Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné účebny a účebny neúplných škol

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop 

Specifická pravidla:  https://irop.gov.cz/getmedia/3dfce452-82b3-4aa6-8315-aaf8ee18d107/48-Specificka-pravidla-VZDELAVANI-CLLD-v1.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/f8101c75-c8a0-4787-9f66-2950a1c61e33/Prilohy-48-vyzvy-VZDELAVANI-CLLD-v1.zip.aspx?ext=.zip 

Časté dotazy

Je potřeba v projektovém záměru mít již přesně vyčísleny celkové výdaje projektu?

Celkové způsobilé výdaje v projektovém záměru musí být v souladu s žádosti o podporu podávanou do MS2021+. Výše nezpůsobilých výdajů může být rozdílná. Dále upozorňujeme, že do celkových způsobiých výdajů se zahrnují i nepřímé výdaje, které u této výzvy jsou stanoveny sedmiprocentní paušální sazbou.