MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura I.

Cílem výzvy je zkvalitnit materiální podmínky (kapacita, inkluze, klíčové kompetance) pro poskytování vzdělávání v Pobeskydí, a to předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy – 14. 7. 2017, 9:00 hod.
  • Seminář pro žadatele – 3. srpna 2017 (9:00 hod.), Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu – 11. 9. 2017, 14:00 hod.
  • Alokace na výzvu – 15 789 473,68 Kč (z toho dotace 15 000 000,00 Kč)
  • Maximální výše způsobilých výdajů na projekt – 5 mil. Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Obecná a specifická pravidla: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela