Zpravodaj MAS Pobeskydí

- stručně a jasně o MAS

Od roku 2017 se můžete každého půlroku těšit na nové číslo zpravodaje MAS Pobeskydí. Zpravodaj Vám bude přinášet zejména informace o aktuálním dění v MAS, články o průběhu administrace projektů, příklady dobré praxe projektů podpořených MAS Pobeskydí atd.

Zpravodaje 2020 - 2023

Zpravodaje 2017 - 2019

Zpravodaje 2011 až 2016

V tištěné podobě je zpravodaj distribuován zejména členům MAS a na obce v působnosti MAS a dále je dostupný na sekretariátu MAS Pobeskydí v Třanovicích. Pokud máte o distribuci zpravodaje v tištěné podobě zájem kontaktujte nás.

Zpravodaj MAS Pobeskydí • vydala MAS Pobeskydí, z. s., Tranovice čp. 1, 739 53, IČ 71212612 • evidenční číslo MK ČR E 19895 

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>