Monitoring a evaluace strategie

Jak naplňujeme strategií MAS Pobeskydí?

Za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí zodpovídá kontrolní komise. Každoročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje monitorovací a evaluační zprávy o realizaci strategie, které naleznete níže.

V rámci integrovaného nástroje provádní monitoring a hodnocení programový výboru a každých 6 měsíců podává zprávy o plnění integrované strategie na MMR.

Úspěšnost realizace strategie je měřena sadou indikátorů. Naplňování nejdůležitějších uvádíme níže.

 

Tvrdé indikátory

Výchozí stav Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Počet obyvatel  67 544  68 474  68 856  69 296  
Počet aktivních ekonomických subjektů  7 230  7 271  7 347  7 714  
Index ekologické stability  1,5962  1,6026  1,6065  1,6116  
Počet uchazečů o zaměstnání  2 479  2 488  2 150  1 734  
Průměrné daňové příjmy na obyvatele  11 618  12 527  13 004  14 557  
Průměrné výdaje na veřejnou správu obcí na jednoho obyvatele  3 513  3 632  4 236  4 741  
Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS Pobeskydí  ---  0  0  5  4
Počet vybraných projektů*  ---  0  0  42  44
Počet animačních akcí MAS Pobeskydí  ---  0  6  16  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - v počtech není zohledněno, zda projekty byly žadatelem úspěšně ukončeny.

Monitorovací a evaluační zprávy

viz zápisy a zprávy kontrolní komise >>

Zprávy o plnění integrované strategie

(podáváno v MS 2014+ na MMR)

Evaluační zpráva